Company LogoНачало

"Живо Наследство" е неправителствена организация с нестопанска цел, посветена на съхраняването и развитието на културното, историческо, археологическо и природно наследство на България. Нашата работа е насочена към опазването и популяризирането на древни места, културни паметници, съкровища на религията и природни забележителности на страната.

 

 
Downloaded from free Joomla templates | free website templates | Free Wallpapers HD. Designed by: joomla themes download php hosting Valid XHTML and CSS.